právní služby

Občanské právo

Spory v občanskoprávních věcech, sepis smluv, ověřování podpisů.

Obchodní právo

Zakládání a změny obchodních společností, spory z obchodní smluv, sepis smluv, zápisy do obchodního rejstříku, likvidace společností, insolvenční řízení.

Trestní právo

Zastupování obviněných v trestních věcech, zastupování poąkozených v trestních věcech.

Rodinné právo

Péče o nezletilé, výľivné, rozvody.

Přestupkové právo

zastupování ve věcech přestupků.

Pracovní právo

Spory z pracovněprávních vztahů, sepis pracovní smluv a jiných listin.

Medicínské právo

Pro občany i pro lékaře.

text Napiš e-mail | home Přejít na úvodní stránku| left Zpět | mail Poštovní klient |
Copyright © JUDr. Jana Graňáková 2009| Developed by L-group design